Επίσκεψη στο ΚΕΕ του ΑΔΜΗΕ

“Το Next Generation Network (NGN) της Ελλάδας είναι τμήμα της Ελληνικής Επιτροπής Cigré και αποστολή του είναι να ενημερώσει την επόμενη γενιά μηχανικών (φοιτητές και νέους επαγγελματίες μηχανικούς) για τις δραστηριότητες της Cigré, προκειμένου να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτές και να τους ενσωματώσει στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα”

Η CIGRE NGN GREECE σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην τεχνική επίσκεψη και ενημερωτική συνεδρία στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) και στο Νότιο Περιφερειακό ΚΕΕ (ΝΠΚΕΕ) του ΑΔΜΗΕ.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, τον έλεγχο και τη λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και αποστολή του είναι η διασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, ικανοποιώντας τα κριτήρια ποιότητας και αποδοτικότητας της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε χρονική στιγμή.

Ο ΑΔΜΗΕ είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ).

“Το Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας (EMS) και το Σύστημα Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (MMS, MSS) του ΑΔΜΗΕ αποτελούν κρίσιμες εθνικές υποδομές, απαραίτητες για την παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και για τη λειτουργία της Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.”

Κορυφαίοι μηχανικοί στον τομέα των ΣΗΕ θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να τοποθετηθείτε και να θέσετε σχετικά ερωτήματα. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στους χώρους του Ψηφιακού Κέντρου Ελέγχου.

Με την ευκαιρία αυτή, τα μέλη της CIGRE NGN Greece, καθώς και νέοι Μηχανικοί που επιθυμούν να ενταχθούν στη Cigre, θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, καθώς και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του οργανισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1) Συνοπτική Παρουσίαση της Διεθνούς CIGRE και της Ελληνικής Επιτροπής.

2) Cigre NGN Greece – Ενημέρωση μελών αναφορικά με τις δραστηριότητες και τους νέους στόχους.

3) Ρόλος του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας και Βασικές Λειτουργίες:
• Λειτουργία, έλεγχος και εποπτεία του Συστήματος
• Κανόνες και Συνθήκες Ασφάλειας
• Διαχείριση Διασυνδέσεων
• Προγραμματισμός λειτουργίας και περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας
• Λειτουργίες Αγοράς και Αγορά Εξισορρόπησης

4) Δομή, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων και των υποδομών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας.

Επίσκεψη στο ΕΚΕΕ και ΝΠΚΕΕ

5) Ανοιχτές προκλήσεις ενόψει της πράσινης μετάβασης και της ολοκλήρωσης της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας.

Ανοιχτή Συζήτηση
* Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσας Συγκέντρωσης Ξενίας

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης
Τοποθεσία: Κρυονέρι Αττικής, Ημ/νία: 11/07/2023, Ώρα: 10:00, Διάρκεια (εκτ.): 4 h
Δυνατότητα μετακίνησης με ιδιωτικό λεωφορείο.
Εξαιτίας περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλούμε τις Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 05/07/2023 με email: contact@cigre.gr

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ.