30η Σύνοδος ΕΕ CIGRE “e-Session 2020”

30η Σύνοδος της Ελληνικής Επιτροπής CIGREeSession 2020”

Η Ελληνική Επιτροπή CIGRE διοργανώνει στις 26 Νοεμβρίου 2020 την 30η Εθνική Σύνοδο υπό την μορφή “e-Session 2020” κατόπιν  αναβολής της τακτικής ανά διετία Συνόδου, λόγω της επιδημίας COVID-19. Το “e-Session 2020” θα πραγματοποιηθεί με χρήση της on-line εφαρμογής GOTOwebinar με τη συνδρομή και τεχνική υποστήριξη της Διεθνούς CIGRE. H εκδήλωση θα λάβει χώρα από τις 09:00 έως 14:00 ώρα Ελλάδος (08:00 έως 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης “e-Session 2020” θα παρουσιασθούν 29 άρθρα που έχουν ομαδοποιηθεί στις ακόλουθες 4 ενότητες:

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ
  2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  3. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  4. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει δύο μέρη:

  • Παρουσίαση των άρθρων: ένα video με την παρουσίαση όλων των άρθρων της ενότητας, συνολικής διάρκειας έως ~40 λεπτά.
  • Ερωτήσεις/Απαντήσεις: Ζωντανή συζήτηση με τους συγγραφείς – παρουσιαστές των άρθρων για ~15 λεπτά.

Οι συγγραφείς  των άρθρων πρέπει να ετοιμάσουν μία παρουσίαση με εγγραφή φωνής με περίπου 6 διαφάνειες και συνολική διάρκεια 6 λεπτών. Απαιτείται η χρήση του PPT® με εγγραφή φωνής. Οι παρουσιάσεις πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση chairman@cigre.gr . Το χρονικό ορόσημο για την αποστολή των παρουσιάσεων είναι η 5η Νοεμβρίου 2020.

Θα γίνει επισκόπηση των παρουσιάσεων από την Οργανωτική Επιτροπή και απευθείας επικοινωνία με τους συγγραφείς για τυχόν τροποποιήσεις / διορθώσεις.

Η εγγραφή στο “e-Session 2020”  των Συγγραφέων / Παρουσιαστών είναι απαραίτητη για να περιληφθεί η παρουσίαση του άρθρου στην εκδήλωση.

Στους εγγεγραμμένους συνέδρους θα αποσταλούν οδηγίες για το τρόπο συμμετοχής και παρακολούθησης του “e-Session 2020”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κα. Καλλιόπη Μουντράκη: contact@cigre.gr

Για την προβολή του Τεχνικού Προγράμματος επιλέξτε παρακάτω:

ΕΕ CIGRE “e-session 2020” Πρόγραμμα

ΕΕ CIGRE “e-session 2020” Οργανωτική Επιτροπή

ΕΕ CIGRE “e-session 2020” Περιλήψεις

ΕΕ CIGRE “e-session 2020” Άρθρα

ΕΕ CIGRE “e-session 2020” Παρουσιάσεις

Εγγραφή

ΕΕ CIGRE “e-session 2020” Εγγραφή

Κατηγορία Συνέδρου Κόστος Εγγραφής
Μέλος 20€
Μη Μέλος 30€
NGN (Δίκτυο Μελών Νέας Γενιάς) free

Το κόστος Εγγραφής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Τα Άρθρα της Συνόδου σε μορφή pdf
  • Την ζωντανή παρακολούθηση της Συνόδου
  • Τα video της Συνόδου (μετά την εκδήλωση)

Η εγγραφή είναι έγκυρη μετά την καταβολή της σχετική πληρωμής η οποία είναι μη επιστρεπτέα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κα. Καλλιόπη Μουντράκη: contact@cigre.gr

 

Η συμμετοχή σας προϋποθέτει την αποδοχή του πιο κάτω disclaimer της Διεθνούς και της Ελληνικής CIGRE:

CIGRE reserves the right to record the event. In attending the CIGRE e-Session the participants accept and give their authorisation for using any form of reproduction of image photographic or video by CIGRE or its suppliers, on the CIGRE Internet website and in promotional documents. Photographic reproductions may also be given to the media and Session participants accept that they cannot take legal action against CIGRE for using this material (Article 9 of the French Civil Code).