ΕΕ CIGRE “e-session 2020” Άρθρα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λήψη
A. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ Λήψη
B. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Λήψη
C. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Λήψη
D. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Λήψη